Om pris og tilskud:

Egenbetalingen for en plads hos mig udgør kr. 2.913. 

Til sammenligning koster kommunal dagpleje kr. 3.150 og vuggestue koster kr. 3.549 (plus evt. kommunal madordning på kr. 651).

Det fulde beløb, du betaler for pladsen er kr. 10.000, hvoraf du får et tilskud fra Frederikssund Kommune på kr. 7.087 (2023). Jeg følger prismæssigt de andre pasningsordninger...

Du betaler ikke skat af tilskuddet, da jeg betaler skat af min fulde løn. Tilskuddet kan variere fra år til år. Det er simpelt at søge tilskuddet via www.borger.dk - det kan vi eventuelt gøre sammen. 

Der betales i 12 måneder om året. Prisen inkluderer mad og bleer - jeg bruger selv bleerne fra Netto, og det vil være disse bleer, jeg kan tilbyde - hvis du har et specifikt mærke, du foretrækker, må du altså selv medbringe bleer;-)

Vi underskriver også en pasningsaftale, med opsigelsesvarsel og andre praktiske ting, der skal være i orden.

Regler for tilskud

Tilskud gives efter § 80 i dagtilbudsloven og søges hos pladsanvisningen. Vi kan ansøge sammen via borger.dk.

Du skal oplyse min mailadresse i den digitale ansøgning. Jeg modtager herefter et link, som skal benyttes til at bekræfte vores aftale. Frederikssund Kommune modtager først din ansøgning om tilskud, når aftalen er bekræftet via dette link. 

Om ansøgningsfrist:

"Der kan bevilges tilskud til en privat pasningsordning fra pasningsaftalens opstartsdato, dog tidligst fra den dato kommunen har modtaget ansøgningen om tilskud til en privat pasningsordning.

Modtager kommunen tilskudsansøgning og pasningsaftale 2 måneder før opstart i den private pasningsordning, vil det beregnet tilskud i opstartsmåneden blive forudbetalt.

Modtager kommunen tilskudsansøgning og pasningsaftale, i måneden før eller samme måned som barnet starter i den private pasningsordning, vil det beregnet tilskud i opstartsmåneden blive bagudbetalt.

I nogle tilfælde vil det forekomme, at 2. måneds tilskud ligeledes vil blive bagudbetalt.

De øvrige måneders udbetalinger af tilskud vil blive forudbetalt."

Har du spørgsmål i forbindelse med tilskud til privat børnepasning så kontakt gerne kommunen - de er eksperterne ;-D

Praktiske oplysninger:

Kontaktoplysninger

Tania Vibe
Havretoften 7, Landerslev
3630 Jægerpris
Tlf.: 60636705

Mail: tania.vibe77@gmail.com


Åbningstider

Mandag til torsdag: kl. 7.00 - 17.00
Fredag: 7.00 - 16.00

En af de store fordele ved at jeg er selvstændig, er jo at jeg selv bestemmer;-) Derfor er jeg også åben for at justere åbningstider alt efter dit behov :-)

Jeg holder lukket på helligdage, og ferier - som jeg planlægger efter forældrenes behov. 

Links til info

Link til kommunens hjemmeside, hvor du kan læse om kravene til den private pasningsordning, tilskud fra kommunen til forældre, der vælger privat pasningsordning og videre link til at søge om tilskuddet:
https://www.borger.dk/familie-og-boern/Boernepasning/Regler-for-dagtilbud

Reglerne for tilskud kan læses her:
https://www.uvm.dk/dagtilbud/tilskud-og-egenbetaling/om-tilskud-og-egenbetaling

Læs evt. også om den private pasningsordning her:
https://www.uvm.dk/dagtilbud/typer-af-tilbud/private-pasningsordninger

"Privat pasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen.

Kommunen skal dog godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning. Der må ikke være flere end fem børn i en privat pasningsordning, medmindre der er flere personer til at passe børnene.

Hvis du ønsker at benytte privat pasning, skal kommunen give et økonomisk tilskud. Du kan læse om private pasningsordninger på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside."